The conference venue and the accommodation of the participants will take place in the hotel Inex Olgica in Ohrid. (http://hotelinexolgica.com.mk).

To book your accommodation use the Hotel Reservation Form for the International Scientific Conference  “75th Anniversary of the Institute of Pedagogy – Educational Challenges and Future Prospects”. The reservation form for the hotel accommodation should be sent to the e-mail address marketing@hotelinexolgica.com.mk so that you can get detailed information about the payment method.

Special price is offered for the Conference participants:

ACCOMODATION -PRICE

Single room45 Euro / Night per person (max 1 person)
Double room               90 Euro / Night per room (max 2 persons)

The price includes half board package (breakfast and lunch).

Gala dinners will be offered by the organizers.                

Booking deadline is April 15th 2022.

Download Hotel Reservation Form

Конференцијата ќе се одржи во хотел Инекс Олгица во Охрид. Информации за хотелот може да најдете на веб страницата  http://hotelinexolgica.com.mk/ или преку адресата marketing@hotelinexgorica.com.mk. Учесниците можат да користат сместување во хотелот по повластени цени. Трошоците за сместувањето ги покриваат учесниците.

За резервaција на соба во Хотелот Инекс Олгица се користи посебен образец со назнака за меѓународна научна конференција „75 години од Институт за педагогија – Воспитно-образовни предизвици и перспективи”. Пополнетиот образец за резервација на соба во хотелот треба да се испрати на e-mail адресата: marketing@hotelinexolgica.com.mk по што ќе ви бидат испратени повеќе информации за начинот на уплата.

ЦЕНА ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ

Еднокреветна соба45 евра за ноќевање (во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата)
Двокреветна соба             90 евра за ноќевање за две лица (во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата)

Цената вклучува полупансион (појадок и ручек).

Две гала вечери во ресторани надвор од хотелот ќе бидат понудени од страна на организаторите.

Краен рок за резервација на сместување е до 15 април 2022 година.

Образец за хотелска резервација